Jahon bozorida neft konyukturasi (case study)

5,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 43 bet

Hajmi: 1.10 MB

MUNDARIJA:
KIRISH.
ASOSIY QISM:
1-BOB. NEFT NARXINING SHAKLLANISHINING NAZARIY ASOSLARI.
1.1. Talab asosida neft narxining shakllanishi.
1.2. Mahsulot qazib olish hajmi asosida neft bahosining shakllanishi.
2-BOB. JAHON NEFT KONYUKTURASINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.
2.1. Jahon neft bozorining asosiy qatnashchilari va ularning tahlili.
2.2. 2006-2010-yillar oralig’ida neft konyukturasi.
3-BOB. O’ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA NEFTNING AHAMIYATI.
3.1. O’zbekistondagi neft bozorining shakllanishiva uning asosiy ishtirokchilari.
3.2. O’zbekistonda neft importi va energetik xavfsizlik: istiqbol va takliflar.
XULOSA.
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR