Kapital qo’yilmalarni uzoq muddatga kreditlash

3,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 16 bet

Hajmi: 47.00 kB

Reja:
1. Kapital qo’yilmalarni amalga oshirishda kreditlarning roli.
2. Kapital qo’yilmalarni amalga oshirishda tijorat kreditilaridan foydalanish.
3. Kapital qo’yilmalarning iqtisodiy samaradorligini baholash.
4. Kapital qo’yilmalarni kreditlash.
Xulosa
Adabiyotlar ro’yxati