Kapitallar bozori: venchur kapital, uning iqtisodiyotdagi roli

2,899 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 6 bet

Hajmi: 28.70 kB

Referatda venchur kapital (investitsiya)larning nafaqat iqtisodiyotda, balkim yangi tashkil qilingan startaplardagi o’rni yoritilish bilan bir qatorda, ularning jahon iqtisodiyotidagi ahamiyati, venchur inevestitsiyalar yo’naltirilgan startaplar hamda venchur investitsiyani yo’naltirish bo’yicha jahonning yirik mamlakatlariga to’xtalib o’tiladi.
Kapitallar (investitsiyalar) iqtisodiy o’sishni ta’minlovchi, mamlakatning iqtisodiy-ijtimoiy va siyosiy jihatdan qudratini oshiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Aynan shu sababli, ko’plab mamlakatlar birinchi navbatda o’z iqtisodiyotiga ko’proq investitsiyalar jalb qilish imkoniyatlarini qidirishadi, shu jumladan, O’zbekiston ham.
Biroq, shuni alohida qayd etib o’tish lozimki, investitsiyalarning barchasini iqtisodiy samaradorligi yuqori bo’ladi deb bo’lmaydi. Bu esa har bir mamlakatni o’zining investitsiyaviy faoliyatida o’ziga xos yo’llarni ishlab chiqishga undaydi.