Makroiqtisodiy siyosat va makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda valyuta siyosati

10,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 33 bet

Hajmi: 110.00 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA:
KIRISh
I-BOB: MAKROIQTISODIY SIYOSAT VA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA’MINLAShDA VALYUTA SIYOSATINING O’RNI
1.1. Valyuta siyosati makroiqtisodiy siyosatning asosiy elementi sifatida.
1.2. Valyuta kursining o’zgarishiga ta’sir etuvchi omillar.
1.3. Valyuta munosabatlarining bozor va davlat tomonidan tartibga solinishi. Valyuta siyosati va uning shakllari.
II-BOB. AMALIY QISM
2.1. O’zbekiston Respublikasi valyuta siyosatining asosiy jihatlari.
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI