Ma’naviyat asoslari kursining o’rganish predmeti, vazifalari va ahamiyati. I.Karimovning milliy ma’naviy tiklanish konsepsiyasi. Ma’naviyatning tarkibiy qismlari va rivojlanish bosqichlari

3,499 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 7 bet

Hajmi: 18.60 kB

Reja:
1. “Ma’naviyat asoslari” o’quv fanining predmeti.
2. O’zbek xalqining milliy ma’naviyatining tiklanishi va mustaqillikni mustahkamlashda I.Karimov tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyaning nazariy, metodologik va amaliy ahamiyati.
3. Ma’naviyatning ta’rifi to’g’risida mulohazalar va uning falsafiy tahlili. Ma’naviyatning asosiy kategoriyalari, uning rivojlanish qonuniyatlari.
4. Ajdodlar ma’naviy merosining avlodlar hayotida namoyon bo’lishi va uning xususiyatlari.Ma’naviy meros – milliy taraqqiyotning muhim omili ekanligi. «Qadriyat», «Madaniyat», «Mafkura» tushunchalari va ularning jamiyat taraqqiyotidagi o’rni.