Ma’naviyat, iqtisodiyot va ularning o’zaro bog’liqligi. Ma’naviyatning siyosat, huquq va hokimiyatdagi o’rni. Ma’naviyatda milliylik va umuminsoniylik

5,490 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 25 slayd

Hajmi: 637.00 kB

Reja:
1. Iqtisodiyot tushunchasi. O’zbekiston Respublikasining o’ziga xos bozor iqtisodiyoti yo’lidan – jahon tan olgan “O‘zbekiston yo’li” dan rivojlanishi.
2. O’zbekiston milliy mustaqilligining iqtisodiy va ma’naviy ma’rifiy asoslari.
3. Ma’naviyat va siyosat, ularning o’zaro bog’liqligi va ijtimoiy funksiyalari. Ma’naviyat va huquq, ularning o’zaro munosabati. Hokimiyat boshqaruv tizimiga ma’naviy barkamol shaxslarni jalb qilish davlat taraqqiyotining muhim sharti.
4. Ma’naviyatda milliylik va umuminsoniylik.