Mantiqiy funksiyalarni ixchamlashtirish (minimizatsiyalashtirish)

5,290 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 12 slayd

Hajmi: 195.00 kB

Reja:
1. Mantiqiy qurilmalarni loyihalashtirish
2. Kombinatsion tipdagi mantiqiy qurilmalarni loyihalashtirish etaplari
3. Mantiqiy qurilmaning mantiqiy algebraik funksiyasi (MAF)
4. MAF ning jadval ko’rinishida berilishi
5. MAF ning diz’yuktiv normal formasi
6. MAF ning kon’yuktiv normal formasi
7. Berilgan MAFni ixchamlashtirish (minimallashtirish)
8. MAFi ixchamlashtirilgan (minimallashtirilgan)