Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiy integratsiyasi tendensiyasi va muammolarining xususiyatlari

7,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 28 bet

Hajmi: 106.00 kB

Format: DOCX

REJA:
I. Kirish.
II. Asosiy qism
1. Markaziy Osiyo davlatlarining o’zaro ichki integratsiyalashuvi.
1.1 Markaziy Osiyo davlatllarining o’zaro integratsiyalashuvi zarurati.
1.2 Markaziy Osiyoda integratsion jarayonlarning rivojlanish tarixi.
1.3 Markaziy Osiyoda iqtisodiy integratsiyaning mintaqa davlatlari uchun ahamiyati.
1.4 Integratsion jarayonlarning holati tahlili.
1.5 Integratsion jarayonlarga to’sqinlik qiluvchi asosiy muammolar.
1.6 Energetika va suv muammosi Markaziy Osiyoda integratsiya asosi sifatida.
1.7 Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyasi xususiyatlari.
1.8 Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyasi istiqbollari.
2. Xalqaro iqtisodiy tashkilotlar tarkibida integratsiyalashuv.
2.1 MDH va unda Markaziy Osiyo davlatlarining tutgan o’rni.
2.2 Yevro Osiyo iqtisodiy hamkorlik tashkiloti.
2.3 MDH va Yevro Osiyo integratsion tashkilotlari oldida turgan asosiy muammolar.
III. Foydalanilgan adabiyotlar.