Matematik statistika vazifalari. Statistik taqsimot. Empirik taqsimot funksiyasi.

4,990 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 8 slayd

Hajmi: 92.00 kB

Tanlanma to’plam (bundan keyin tanlanma) deb umumiy to’plamdan tasodifiy ravishda ajratib olingan ob’ektlar to’plamiga aytiladi. Bosh to’plam deb tanlanma ajratiladigan ob’ektlar to’plamiga aytiladi. Bosh to’plamdan olingan tanlanma bo’yicha bosh to’plam haqida hulosa qilishga asoslangan usulga, tanlanma usul deb ataladi.

Matematik statistika yuqoridagi vazifalarni bajarish mobaynida  shug’ullanadigan ba’zi  masalalarni keltirib o’tamiz:
1) tasodifiy hodisa ro’y berishi ehtimolining noma’lum qiymatini baholash;
2) noma’lum taqsimot funksiyani baholash;
3) ko’rinishi ma’lum bo’lgan taqsimot funksiyasining noma’lum parametrlarini baholash;
4) tasodifiy miqdorning bir yoki bir necha tasodifiy miqdorlarga bog’liqligini va bog’liqlik darajasini aniqlash;
5) statistik gipotezalarni tekshirish.