Regression-korrelyasion tahlil

5,490 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 14 slayd

Hajmi: 141.00 kB

Reja:
1. Ijtimoiy-iqtisodiy xodisa va jarayonlar o’rtasidagi sabab-oqibat bog’lanishlarni statistik o’rganish zarurligi.
2. Juft chiziqli korrelyasiya va uni regressiya tenglamasini tuzish.
3. Korrelyasion jadval.
4. Tartiblangan belgilar o‘rtasidagi sabab-oqibat bog’lanishlarni rang korrelyasiyasi yordamida o’rganish.
5. Spirmen va Kendel rang korrelyasiya koeffitsientlari.
6. Atributiv belgilar o’rtasidagi sabab-oqibat bog‘lanishlarni o’lchash usullari. “Xi kvadrat” mezoni.
7. Pirson va Chuprov koeffitsientlari.
8. Ko’p omilli korrelyasion-regression tahlil asoslari.