Menejment texnologiyasi

5,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 29 slayd

Hajmi: 1.25 MB

Menejment texnologiyasi
1. Boshqarish jarayoni. Boshqarish vazifalari. Rejalashtirish. Maqsadlar. Tashkil qilish. Motivatsiya. A. Maslot bo’yicha ehtiyojlar ierarxiyasi. Nazorat qilish.
2. Boshqaruvda axborotlar va kommunikatsiyalar. Tashkilot va tashqi muhit o’rtasidagi kommunikatsiyalar. Ishlab chiqarish va boshqaruv bosqichlari bo’yicha bo’linmalar ichidagi kommunikatsiyalar. Shaxslararo kommunikatsiyalar. Bo’linmalar o’rtasidagi kommunikatsiyalar. Norasmiy kommunikatsiyalar. Kommunikatsion jarayon. Kommunikatsion tarmoqlarning namunalari.
Boshqarish jarayoni
Boshqarish vazifalari
Boshqarish funksiyalari
Rejalashtirish
Maqsad
Tashkil qilish
Motivatsiya
Motivlashtirish jarayoni
Nazorat qilish
Boshqaruvda axborotlar va kommunikatsiyalar