Metallmas o’tkazgichlar

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 4 bet

Hajmi: 14.60 kB

Bo'lim:

Qattiq metallmas o’tkazgichlar orasida uglerod asosidagi materiallar muhim ahamiyatga egadir. Uglerodning allotropik o’zgargan shakllari bo’lib, bunda olmosdagi uglerod atomlari tetraedr ko’rinishida bir-biridan aniq masofada (2,5 A°) joylashadi, grafitdan ular bir tekislikda yotib, tomonlari 2,5 A° li olti burchak hosil qiladi; mazkur tekisliklar orasidagi masofa (3,4 A°) atomlar orasidagi masofadan kattadir.