Milliy istiqlol g‘oyasi, tushunchasi, uning mohiyati va tarixiy-falsafiy ildizlari

3,499 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 14 bet

Hajmi: 24.00 kB

Mustaqillik yillarda to’plangan tajriba va ijtimoiy hayot rivoji aslida inson, jamiyat g’oya va mafkurasiz yashay olmasligini ko’rsatdi. Zotan odamzod o’zining ruhi va shuuridagi ko’pdan-ko’p savollarga javob bo’ladigan uni doimiy faoliyatga undab turadigan hayotbaxsh g’oyaga hamisha ehtiyoj sezib yashaydi. Chunki tabiatda, jamiyatda bo’shliq bo’lmagani kabi inson ongi va qalbida ham bo’shliq bo’lmaydi. Jamiyat hayotida sog’lom g’oya hukmron bo’lib turmasa, odamlarning qalbi va ongini yot zararli g’oyalar bilan egallab. Xalqning turmush tarzini izdan chiqaradi.