Nega institutlar iqtisodiy o’sish uchun muhim (Why institutions matter for economic growth)

2,499 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 4 bet

Hajmi: 20.80 kB

Institutlar jamiyat hayotida muhim o’rin tutadi. Agar bir daqiqaga barcha institutlar yo’q bo’lib ketganligini tasavvur qiladigan bo’lsak, u holda tartibsizlik boshlanib ketib, bu o’z navbatida abadiy davom etmas edi. Chunki insonlarning o’z hayotini tartibga keltirishga urinishlari yangi institutlarning paydo bo’lishiga olib kelgan bo’lar edi.
Institutlarni yanada chuqurroq tahlil qilish global xususiyatlarga ega bo’lgan qator savollarga, xususan, nima uchun bozorlar “ishlaydi” yoki “ishlamaydi”? Iqtisodiy siyosatning u yoki bu tadbirlari nima uchun samarali yoki samarasiz bo’ldi? Iqtisodiyotdagi qaysi o’zgarishlar ichki sabablarga ko’ra yohud hukumatning u yoki bu qarori tufayli yuzaga keldi, degan savolga javob berish imkonini beradi.