O’zbekistonda nominal va real YaIMning 2010-2023 yillar oralig’ida choraklik va yillik o’zgarish dinamikasi

1,990 so'm

Statistik to’plam haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 2 bet

Hajmi: 23.60 kB

Format: XLSX (Excel)

Qamrab olingan davr: 2010-2023 (2-chorak) yillar

Nominal YaIMning 2010-2023 yillar oralig’ida o’zgarish dinamikasi milliard so’mda.

Real YaIMning 2010-2023 yillar oralig’ida o’zgarish dinamikasi milliard so’mda.

Ushbu ma’lumotda YaIM o’zgarish dinamikasi choraklik va yillik ko’rinishda keltirilgan. Shuningdek, ushbu ma’lumotlar asosida YaIM o’zgarish dinamikasining grafik va jadval ko’rinishlari ishlab chiqilgan.

Jadval va grafiklar O’zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo’mitasi ma’lumotlari asosida ishlab chiqilgan.

Ma’lumot uchun: Choraklik ma’lumotlar 2016-2023 (2 chorak) yillarni o’z ichida qamrab oladi.