O’zbekiston mustaqil taraqqiyot jarayonida yangi g’oyalarning takomillashuvi

3,999 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 22 bet

Hajmi: 36.80 kB

Reja:
1. G’oyaviy-mafkuraviy meros va unda vorisiylikning namoyon bo’lishi.
2. G’oyaviy-mafkuraviy jarayonlarning ijtimoiy ong shakllaridagi in’ikosi.
3. O’zbekistonning mustaqil taraqqiyoti jarayonida yangi g’oyalarning takomillashuv jarayoni.