O’zbekiston mustaqillikka erishish arafasida ijtimoiy siyosiy jarayonlar

5,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 6 slayd

Hajmi: 3.70 MB

Format: .pptx

Reja:
1. XX asr 80-yillari o’rtalarida respublika ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va ma’naviy hayotidagi inqirozli holat.
2. Markazning O’zbekistonda amalga oshirgan qatag’on siyosati.
3. 1991-yil avgust voqealari. GKCHP. Sovet davlatining tanazzulga yuz tutishi.