O’zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishda investitsiyalarning o’rni va istiqbollari

12,490 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 77 bet

Hajmi: 99.1 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA
Kirish
I bob. Milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishda investitsiya siyosati yuritishning ilmiy nazariy asoslari
1.1. Milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligi tushunchasining mohiyati
1.2. Respublikada investitsiya siyosatini amalga oshirishning huquqiy va tashkiliy asoslari
1.3. O’zbekiston iqtisodiyotida investitsion faollikni oshirishda davlatning yetakchilik roli
I bob bo’yicha xulosa
II bob. O’zbekistonda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan investitsiya siyosati va investitsiya faoliyati tahlili
2.1. Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda va raqobatbardoshligini oshirishda investitsiyalarning o’rni va roli
2.2. Mamlakatda amalga oshirilgan investitsiya siyosatining milliy sarmoyadorlar investitsion faolligini oshirishdagi roli
2.3. O’zbekiston Respublikasi iqtisodiyotiga jalb etilgan investitsiyalar tahlili va ularning mamlakat iqtisodiyoti raqobatbardoshligini oshirishdagi ahamiyatini
II bob bo’yicha xulosa
III bob. O’zbekiston iqtisodiyotning raqobatbardoshligini yuksaltirishda investitsiyalar rolini yanada oshirish istiqbollari
3.1. Investitsiyalardan samarali foydalanish asosida raqobat-bardoshlikni oshirish yo’nalishlari
3.2. Mamlakat iqtisodiyotiga to’g’ridan – to’g’ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishni rag’batlantirish
III bob bo’yicha xulosa
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati