O’zbekiston Respublikasi tashqi savdo siyosati va uning iqtisodiy islohotlardagi o’rni

3,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 18 bet

Hajmi: 108.00 kB

Reja:
1. Tashqi savdo siyosatining iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishdagi o’rni va uni tashkil qilishning huquqiy asoslari
2. O’zbekiston Respublikasida tashqi savdo siyosati holati tahlili va uning natijalari
3. Eksport qilinayotgan mahsulotlar tarkibining o’zgarib borishi
4. Tashqi savdo siyosatini takomillashtirish zaruriyati, muammolar va istiqbolli o’zgarishlar