O’zbekiston va Indoneziya o’rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar: hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari

10,990 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 68 bet

Hajmi: 189.0 kB

Format: DOCX

Mundarija:
Kirish
I BOB. Indoneziyaning jahon iqtisodiyotida tutgan o’rni.
1.1 Indoneziya va uning iqtisodiy rivojlanish tendensiyalari.
1.1.1 Iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishdagi to’siqlar
1.1.2 Siyosiy barqarorlik
1.1.3 Neft va mineral resurslari
1.1.4 Qishloq xo’jaligi, baliqchilik va o’rmon xo’jaligi
1.1.5 Aholisi va ishchi kuchi
1.1.6 Umumiy iqtisodiy rivojlanish
1.2 Indoneziyaning tashqi iqtisodiy aloqalari va uning o’ziga xos xususiyatlari
1.2.1 Tashqi savdo
II BOB. O’zbekiston va Indoneziya o’rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlar holati
2.1 O’zbekiston va Indoneziya iqtisodiy aloqalari rivojlanishi
2.2 O’zbekiston va Indoneziya o’rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarning rivojlanish yo’nalishlari
III BOB. O’zbekistonning Indoneziya bilan savdo-iqtisodiy aloqalarini chuqurlashtirish yo’llari va uning istiqbollari
3.1 Erkin iqtisodiy hudud barpo etishda Indoneziya tajribasi va uning mamlakatimiz iqtisodiy rivojlanishida amalda qo’llanishi
3.2 Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozining mazkur davlatlarga ta’siri va uni bartaraf etish yo’llari
3.2.1 Indoneziyaning hozirgi iqtisodiy holati va jahon moliyaviy inqirozining Indoneziya iqtisodiyotiga salbiy ta’sirlarini minimal darajaga tushirishga qaratilgan chora-tadbirlar bo’yicha bayonoti
Xulosa va takliflar
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati