O’zbekistonda qimmatli qog’ozlar bozorini rivojlantirish muammolari

2,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 7 bet

Hajmi: 18.70 kB

Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda davlat obligasiyalari bozori davlat xarajatlarini moliyalashtirishni, bank tizimini likvidligini ta’minlash, iqtisodiyotning rivojlanishida muhim rol o’ynaydi. Davlat obligasiyasi bozori yordamida quyidagi asosiy masalalar hal qilinadi:
1. Davlat byudjetini joriy kamomadini moliyalashtirish;
2. Avval joylashtirishgan davlat zayomlarini qayta moliyalash;
3. Muomalada pul massasi hajmini tartibga solish;
4. Tijorat banklarini va boshqa moliyaviy institutlarni yuqori likvid va ishonchli rezerv aktivlari bilan ta’minlash.