«Personalni boshqarish» fanining predmeti va vazifalari

4,990 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 10 slayd

Hajmi: 83.50 kB

Reja:
1. “Personalni boshqarish” fanining mohiyati, predmeti va asosiy vazifalari
2. Personalni boshqarish va ishlab chiqarishning o’zaro aloqadorligi
3. Boshqaruv rivojlanishining bosqichlari
4. Personalni boshqarishning hozirgi davr yo’nalishlari