Qishloq xo’jaligi ishlab chiqarishini tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo’nalishlari

14,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 121 bet

Hajmi: 191.00 kB

Format: DOCX

Mundarija:

KIRISh
I-bob. QIShLOQ XO’JALIGINI KREDITLASh AMALIYoTI VA UNDA TIJORAT BANKLARINING O’RNI
1.1. Qishloq xo’jaligini banklar tomonidan kreditlashning nazariy asoslari
1.2. Qishloq xo’jaligini kreditlash usullari va xususiyatlari
1.3. Qishloq xo’jaligini kreditlash bo’yicha xorijiy davlatlar tajribasi: ijobiy jihatlari va asosiy tendensiyalari
II bob. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QIShLOQ XO’JALIGINI KREDITLASh AMALDAGI HOLATINING TAHLILI
2.1. Qishloq xo’jaligini kreditlash me’yoriy-huquqiy asoslarini tahlili
2.2. Qishloq xo’jaligini kreditlashning amaldagi holati va unga xos bo’lgan tendensiyalar
III bob. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QIShLOQ XO’JALIGINI KREDITLASh AMALIYoTINI TAKOMILLAShTIRISh YO’NALIShLARI
3.1. Qishloq xo’jaligini kreditlash amaliyotini takomillashtirish bilan bog’liq bo‘lgan asosiy muammolarning mohiyati
3.2. Qishloq xo’jaligini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo’llari
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI