Qurilish materiallari ishlab chiqarish

3,900 so'm

Loyiha haqida ma’lumotlar:
Loyihaning umumiy quvvati: yiliga o’rtacha 23,0 mln. so’mlik qurilish mollari ishlab chiqarish;
Ishlab chiqariladigan mahsulotlar: g’isht ishlab chiqarish (blok g’isht, shlakoblok);
O’rtacha oylik daromad: 23 040 000.00 so’m;
Biznes reja 8 betdan iborat;
Hajmi: 115.00 kB.

MUNDARIJA
1. Loyihaning qisqacha tavsifi (Rezyume)
2. Bozor sharoitining tahlili
3. Tashqiliy reja
4. O’z va qarz (kredit) mablag’larining ishlatilishi rejasi
5. Ishlab chiqarish rejasi
6. Yillik pul oqimlari va ularning sarflanishi, xarajatlar
7. Kredit va foizlarni qaytarish grafigi va jadvali