Radioktiv xavfsizlik

4,999 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 11 slayd

Hajmi: 640.00 kB

Kirish
Ma’lumki, fuqarolar muhofazasining eng muhim vazifalaridan biri, aholini favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishga tayyorlash hisoblanadi. Bu borada O’zbekiston Respublikasining «Aholini va hududlarni tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to’g’risida»gi va «Fuqaro muhofazasi to’g’risda»gi qonunlari hamda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 7-noyabrdagi 427-sonli «O’zbekiston Respublikasi aholisini favqulodda vaziyat-lardan muhofaza qilishga tayyorlash tartibi to’g’risida»gi qarori asosida respublikamiz aholisini favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishga tayyorlash ishlari yo’lga qo’yilgan.
Bu huquqiy-me’yoriy hujjatlarning bandlarida va Vazirlar Mahkamasining 427-sonli qarorida ta’kidlanganidek: «O’zbekiston Respublikasi aholisini favqulodda vaziyatIardan muhofaza qilishga tayyorlash (shu jumladan, ta’lim muassasalaridagi fuqarolarni ham) majburiydir. Fuqarolarni favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash, mulkchlik shakllaridan qat’iy nazar, korxonalarda, muassasalarda va tashkilotlarda., yashash joylarida, ularning yoshlari va ijtimoiy guruhlarga qarab olib boriladi.