Sarmoyalar bozori

3,490 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 3 bet

Hajmi: 12.70 kB

Bozor o’zgarishlari davrida mamlakatimiz MDHning boshqa davlatlari singari, dunyo jamoatchiligining diqqat e’tiborida turibdi, zero ular rivojlanayotgan mamlakatlardagi iqtisodiy vaziyatni doimo kuzatib va muhokama qilib turadilar. Rivojlanayotgan mamlakatlarda uzoq muddatli sarmoyalar bozorlari asosan xalq xo’jalgining shakllanishi uchun zarur bo’lgan katta hajmdagi sarmoyalar to’plashi lozim.
Respublikamizda xususiylashtirish jarayoni chuqurlashib borishi natijasida sarmoyalar bozori ravnaq topdi. Bundan muddao –qatnashchilar keng doiralarining qimmatli qog’ozlar bozoriga likvidligi va kapitallashtirilishini ko’tarish hamda qimmatli qog’ozlarning ikkilamchi bozorini yanada rivojlantirish, jahon moliya bozorlariga qo’shilish edi.