Sharq mutafakkirlarining sotsiologik qarashlari

4,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 13 slayd

Hajmi: 924.00 kB

Reja:
1. Zardusht ta’limotida yaxshilik va yomonlik kuchlari o’rtasidagi kurash masalasi. Mitraizm oqimi va uning ta’siri.
2. Qadimgi sharqda sotsial qarashlar (Xitoy, Hindiston).
3. O’rta asr Sharq mutafakkirlarining sotsiologik ta’limotlari (Abu Mansur al–Moturudiy, Xorazmiy, Beruniy, Forobiy va boshqalar).
4. XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi O’rta Osiyo mutafakkirlarining sotsial qarashlari. Jadidchilik harakatining sotsial mohiyati.