Tafakkurning asosiy shakllari: xulosa chiqarish

5,999 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 20 slayd

Hajmi: 99.30 kB

Bo'lim:

Reja:
1.Xulosa chiqarishning umumiy mantiqiy tavsifi.
2.Xulosa chiqarishining asosiy turlari:
a) deduktiv xulosa chiqarish;
b) induktiv xulosa chiqarish;
v) analogik xulosa chiqarish.