Xulosa chiqarish turlari

7,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 16 slayd

Hajmi: 5.10 MB

Format: .pptx

Xulosa chiqarish deb, bir yoki bir necha hukmlardan ma’lum qoidalar asosida yangi hukmni keltirib chiqarishga aytiladi.

Xulosa chiqarish – tafakkurning asosiy mantiqiy shakllaridan biri. Unda mantiqning maʼlum qoidalari yordamida bir yoki bir necha hukm (asos)dan yangi hukm chiqariladi. Xulosa chiqarish chin asoslarga tayansa va toʻgʻri mavhum mantiqiy qoidalardan foydalansa, u vaqtda chiqarilgan xulosa ham chin boʻladi. Bu prinsipga amal qilmaslik xulosa chiqarishda xatoga olib keladi.

Xulosa chiqarishni uchta turi mavjud:
1. Deduktiv xulosa chiqarish
2. Induktiv xulosa chiqarish
3. Analogiya bo’yicha xulosa chiqarish