Tashqi savdoning zamonaviy jahon xo’jaligi rivojlanishidagi o’rni

13,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 30 bet

Hajmi: 108.00 kB

Format: DOCX

REJA:
KIRISH 1.
BOB TASHQI SAVDO VA UNING RIVOJLANISHINING JAXON IQTISODIYOTIDAGI O’RNI VA AHAMIYATI
1.1 Tashqi savdo tushunchasi va rivojlanishining xronologik bosqichlari
1.2 Tashqi savdo konsepsiyasi
1.3 Tasqi savdoning jaxon iqtisodiyotidagi o’rni va ahamiyati
2. BOB JAXON XO’JALIGIDA TASHQI SAVDONI TARTIBGA SOLISH
2.1 Tashqi savdoni davlat tomonidan tartibga solishning instrumentlari
2.2 Tashqi savdoni tarifsiz cheklashning asosiy ko’rinisglari
3. BOB TASHQI SAVDONING TOVAR TARKIBI VA ASOSIY MUAMMOLARI
3.1 Tashqi savdoning tovar tarkibi
3.2 Tashqi savdonig hozirgi kundagi asosiy muammolari
3.3 BSTninng tashqi savdodagi qarama-qarshiliklarini hal qilishdagi o’rni
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
1-ILOVA
2-ILOVA