Tashqi savdoning zamonaviy jahon xo’jaligi rivojlanishidagi o’rni

10,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 32 bet

Hajmi: 141.00 kB

Format: DOCX

Reja:
I. Kirish
II. Asosiy qism
1. Tashqi savdo tushunchasi va rivojlanishining xronologik bosqichlari
1.1 Tashqi savdo tushunchasi
1.2 Tashqi savdo rivojlanishining xronologik bosqichlari
2. Tashqi savdo konsepsiyasi
3. Tashqi savdoning jahon iqtisodiyotidagi o’rni va ahamiyati
4. Jahon xo’jaligida tashqi savdoni tartibga solish
4.1 Tashqi savdoni davlat tomonidan tartibga solishning instrumentlari
4.2 Davlat tomonidan tartibga solishning tarifli usullari tavsifi
4.3 Tashqi savdoni tarifsiz cheklashning asosiy ko’rinishglari
5. Tashqi savdoning tovar tarkibi
6. Tashqi savdonig hozirgi kundagi asosiy muammolari
6.1 BSTninng tashqi savdodagi qarama-qarshiliklarinin hal qilishdagi o’rni
III. Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar