Turkistonda sovetlar boshqaruvi tizimining mustahkamlanishi

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 4 bet

Hajmi: 12.80 kB

Sovet hokimiyati mutasaddilari qanday qilib bo’lmasin Turkistonda chuqur ildiz otish, mahalliy xalqlarni o’z izmilariga bo’ysundirish, asta-sekin ularning ishonchini qozonib, sovet tuzumi qurilishi jarayoniga faol jalb qilish sari astoydil kirishdilar. Ular kelgusida mahalliy vatanparvar kuchlarning Turkiston Muxtoriyatiga o’xshagan xalq hokimiyati boshqaruvini yangidan qayta tiklashiga izn bermaslik uchun sovet hokimiyatchiligiga milliy, mahalliy shakl-shamoyil berishni o’z oldilariga maqsad qilib qo’ydilar.