Valyuta kursi

9,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 32 bet

Hajmi: 51.90 kB

Format: DOCX

Mundarija
Kirish
1. Valyuta kursining nazariy asoslari
1.1. Valyuta kursining mohiyati, uning turlari va vazifalari
1.2. To’lov qobiliyati pariteti – valyuta kursining asosi
1.3. Valyuta kursini o’zgarishiga ta’sir etuvchi omillar
1.4. Valyuta kotirovkasi va uning turlari
2. Valyuta kursi rejimlari va ularning mamlakat iqtisodiy o’sishiga ta’siri
2.1. Qat’iy belgilab qo’yilgan valyuta kursi
2.2. Erkin suzib yuruvchi valyuta kursi
2.3. Valyuta kursi rejimlarining oraliq turlari
2.4. Optimal valyuta kursini tanlash kriteriyalari
3. O’zbekistonda milliy valyuta kursini mamlakat iqtisodiyotiga ta’sirining tahlili.
3.1. Milliy valyuta kursining tashqi savdoga ta’sirini tahlili
3.2. Milliy valyuta kursining xorijiy investisiyalarni jalb etishdagi ta’siri
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar