Vaqtni qadrlash

3,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 2 bet

Hajmi: 14.20 kB

Yer shari paydo bo’lishiga minglab asrlar bo’liptiki har-bir asrning ahamiyati bor. Bu asr davomida insoniyat tarixida muhim tarihiy o’zgarishlar bilan birga hayvonot va o’simlik dunyosida ham muxim o’zgarishlar yuz bergan. Ularni o’rganish, kuzatish va tahlil etish natijasida kunlarbirgalikda ularni tashkil etgan vaqt va soniyalarni o’rni alohidadir, chunki soniya va vaqtlar davomida sodir etilishi lozim bo’lgan voqe’lik va xodisalar keljak tarixini belgilab beradi.