Vavilov-Cherenkov nurlanishi haqida. Yorug’likning qutblanishi. Тabiiy va qutblangan yorug’lik. Yorug’likning qaytishi va sinishida qutblanishi. Bryuster qonuni

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 4 bet

Hajmi: 42.80 kB

Bo'lim:

Zaryadlangan zarrachalar faqat tezlanish bilan harakat qilsa, elektromagnit maydon hosil qilinadi degan nazariya bor edi. Vavilov rahbarligida Cherenkov lyumenesensiya hodisasini tekshirayetganda agar zaryadli zarra muhitda yorug’lik…