Xalqaro ishchi kuchi migratsiyasi

5,499 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 11 slayd

Hajmi: 139.00 kB

Ishchi kuchi migratsiyasi (labor force migration) – mehnatga layoqatli aholining iqtisodiy yoki boshqa harakterdagi sabablar tufayli bir davlatdan ikkinchisiga 1 yildan ortiq muddatga ko’chib o’tishi.
Immigratsiya (immigration) – mehnatga layoqatli aholining berilgan mamlakatga uning sarhadlari tashqarisidan kirib kelishi.
Emigratsiya (emigration) – mehnatga layoqatli aholining berilgan mamlakat sarhadlaridan chiqib ketishi.
Migratsion saldo (net migration) – mamlakatdan immigratsiyani va mamlakatga emigratsiyaning farqi.
“Aqlli kishilarning ketib qolishi” (“brain drain”) – yuqori malakali kadrlarning xalqaro migratsiyasi
Reemigratsiya (re-emigration) – emigrantlarning vataniga doimiy yashash joyiga qaytib kelishi.