Xalqaro xususiy huquqda meros

5,490 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 9 slayd

Hajmi: 150.00 kB

Vorislik sohasidagi qonunchilik kolliziyalari
Qonun bo’yicha va vasiyat bo’yicha vorislar doirasini belgilash tartibi turli mamlakatlarda bir xil emas. Vasiyatnoma shakliga qo’yiladigan turli talablar belgilanadi. Meros qoldirilgan mol-mulkni taqsimlashning turli tizimlari mavjud va h.k. Qo’llanilishi lozim bo’lgan huquq to’g’risidagi masalalar: mol-mulk turgan joy qonuni, vasiyatnoma tuzilgan joy qonuni, meros qoldiruvchining fuqaroligi qonuni.
Qonunga muvofiq vorislik huquqiy munosabatlari yuzaga kelishiga asos quyidagilarni o’z ichiga oluvchi yuridik tarkib hisoblanadi:
– meros qoldiruvchining vafot etganligi;
– meros ochilganligi va meros qoldiruvchi bilan qarindoshlik holatida bo’lgan shaxslarning mavjudligi;
– vasiyatnomaning yo’qligi.