XIX asrning oxiri va XX asrning boshlaridagi ilmiy revolyutsiya

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 6 bet

Hajmi: 18.10 kB

Bo'lim:

Reja:
1. Kvant nazariyasining yuzaga kelish tarixi.
2. Issiqlik nurlanish muammosi, nurlanishning moddaga ta’siri. Plank gipotezasi. Nurlanishning kvant nazariyasiga oid A.Eynshteyn ishlari.
3. Kompton effektining ochilishi. Qattiq jismlarning issiqlik sig’imi nazariyasining ishlab chiqilishi.
4. Kvant statistikasining yuzaga kelishi va termodinamikaning rivojlanish tarixi.