Yalpi milliy mahsulot, uning tarkibi, hisoblash usullari (O’zbekiston, Qozog’iston, Rossiya misolida)

7,990 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 35 bet

Hajmi: 297.0 kB

Format: DOCX

Reja:
1. Mamlakatning makroiqtisodiy holatini ifoda etuvchi ko’rsatkichlar
2. Turli iqtisodiy tizimlardagi ijtimoiy ishlab chiqarish tushunchasi
3. Ijtimoiy ishlab chiqarish natijalarini ifodalovchi ko’rsatkichlar
4. Milliy hisobchilik tizimidagi asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlarning o’zaro nisbati
5. Xalq xo’jaligi balansi tizimida ijtimoiy mahsulot va milliy daromadni belgilashda qo’llanmladigan ikki xil yondashuv
6. Xalq xo’jaligi balansi tizimida ijtimoiy mahsulot va milliy daromadni aniqlash
7. Yalpi milliy mahsulotning tashkil topgan qismlari
8. Yalpi milliy mahsulotni aniqlash