Yerning sun’iy yo’ldoshlari. Jismning orbita bo’ylab aylanishi uchun zarur bo’lgan tezlik

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 5 bet

Hajmi: 15.30 kB

Bo'lim:

Yer sirtiga yaqin balandlikda, masalan, bir necha yuz. ming metr balandlikda gorizontal yo’nalishda 7,9 km/s tezlik bilan harakatlanganda jism havoning qarshiligi  va ishqalanishi tufayli qizib, tezda yonib tamom bo’lishi mumkin. Havosiz bo’shliqdagina jism shunday tezlikda harakatlana oladi. Yerdan 300 km balandlikdagi muhitni deyarli havosiz deyish mumkin.