Yorug’likning kvant tabiati

4,999 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 9 slayd

Hajmi: 486.00 kB

Reja:
1. Moddalarning issiqligi ta’sirida nur chiqarish va yutish qobilyati.
2. Absalyut qora jism. Kirxgof qonuni. Stefan – Bolsman qonuni. Vinning siljish qonuni. Issiqlikdan nurlanish uchun Plank gipotezasi. Absalyut qora jism uchun Plank formulasi.
3. Tashqi fotoeffekt va uning qonunlari. Tashqi fotoeffektni kuzatish. Fotoeffektning qizil chegarasi. Fotoelement.
4. Ichki fotoeffekt va uning qo’llanilishi.
5. Kompton effekti. Yorug’lik bosimi.
6. Optik kvant generatori (lazer). Lazer nurining o’ziga hosligi.