Monopolist foydasini maksimallashtirish

Yagona natijani ko'rsatish