Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobatning o’rni, roli, turlari

8,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 25 bet

Hajmi: 128.00 kB

Format: DOCX

Mundarija
Kirish
1. Bob. Erkin raqobat
1.1. Erkin raqobat sharoitlarida firmaning talab va taklifi
1.2. Erkin raqobatning samaradorligi
1.3. Sof monopoliya
1.4. Sof monopoliyada g’irrom raqobat
1.5. Monopolistning me’yoriy daromadi
1.6. Monopolist foydasini maksimallashtirish
2. Monopolistik raqobat
2.1. Mopoliya o`zi nima?
2.2. Monopolistik bozorda raqobatbardosh tovarlar va tovarlarning bahosi
3. Respublkamizda monopoliyaga qarshi kurash
4. O’zbekiston respublikasida regionlarning raqobat bardoshligi
4.1. Regionlarning raqobatbardoshlik darajasi
4.2. Pattern metodi
Xulоsа