G’isht ishlab chiqarish

24,999 so'm

Loyiha haqida ma’lumotlar:
Loyihaning umumiy quvvati: yiliga 1 680 000 dona pishgan g’isht mahsulotlari ishlab chiqarish;
Ishlab chiqariladigan mahsulotlar: pishgan g’isht;
O’rtacha yillik daromad: 1 041 600 000.00 so’m;
Biznes reja 14 betdan iborat;
Hajmi: 120.0 kB.

Biznes reja quyidagi tarkibiy qismlarni o’z ichiga oladi:
1. Loyihaning maqsadi
2. Loyihaning qiymati
3. Tashkiliy reja
4. Ishlab chiqarish rejasi
5. Moliyaviy reja
6. Xulosa

LOYIHANING MAZMUNI
Loyiha g’oyasi shundan iboratki respublikamizda sifatli xalq iste’mol mollari, oziq-ovqat mollari, hamda qurilish mollariga bo’lgan talab va axoli extiyojini qondirish maqsadida, ishlab chiqarishni rivojlantirish yo’li bilan moliyalashtirish manbalaridan kredit olish orqali, g’isht ishlab chiqarishni rivojlantirish rejasini ishlab chiqdi.
Mazkur turdagi biznesni boshlash uchun birlamchi va zaruriy xisoblangan asbob uskuna va dastgoxlarni import mahsulotlariga boy bo’lgan o’zbek texnika rastalaridan topish mumkin. Aynan shu tadbirkorlik turiga yo’naltirilgan asbob uskunalarni tahminan 194 000 000,0 so’m atrofidagi mablag’ga xarid qilish mumkindir.
LOYIHANI AMALGA OSHIRISHDAGI ASOSIY OMILLAR
Loyihani muvaffaqiyatli amalga oshirishda bir qator muhim omillar mavjud, jumladan:
– hukumatimiz tomonidan tadbirkorlikka keng yo’l ochib berilganligi;
– tadbirkorning g’isht ishlab chiqarishda yetarli tajribaga ega ekanligi;
– korxonaning ish faoliyatini rivojlantirish uchun maxsus binolarning mavjudligi;
– g’isht maxsulotlariga bo’lgan talabning doimiy yuqoriligi;
– kredit manbalarining mavjudligi;
– garov mulkining yetarliligi va boshqa omillar.