Elastiklik nazariyasining amaliyotda qo’llanilishi

9,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 35 bet

Hajmi: 1.20 MB

Format: DOCX

REJA:

I. KIRISH.

II. ASOSIY QISM.
1) Elastiklik nazariyasi haqida tushuncha.
2) Elastiklik nazariyasining amaliyotda qo’llanilishi.
3) Talab va taklif elastikligi.

III. XULOSA.
IV. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.