Falsafiy qonunlar

4,999 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 10 slayd

Hajmi: 93.70 kB

Bo'lim:

Reja:
1. Falsafada qonun tushunchasi va uning moxiyati. Qonun va qonuniyat.
2. Miqdor o’zgarishdan sifat o’zgarishga o’zaro o’tish qonuni.
3. Qarama-qarshiliqlar birligi va kurashi qonuni.
4. Inqorni inqor qonuni.