Mantiq ilmining tadqiqot ob’ekti, predmeti va vazifalari. Formal mantiqning asosiy qonunlari

5,499 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 17 slayd

Hajmi: 515.00 kB

Bo'lim:

Reja:

1. Tafakkur – mantiq ilmining o’rganish ob’ekti sifatida.
2. Tafakkurning mantiqiy shakllari va qonunlari.
3. Mantiq fanining predmeti va ahamiyati.
4. To’g’ri muhokama yuritishning mantiqiy tamoyillari: fikrning aniqligi, izchilligi va yetarli asosga ega bo’lishi.