Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va prognoz qilishning nazariy va uslubiy asoslari

8,990 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 78 bet

Hajmi: 169.0 kB

MUNDARIJA
KIRISh
I bob. TUMANNI IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISh VA PROGNOZ QILIShNING NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARI
1.1. Tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va uning tamoyillari
1.2. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish darajasini ifodalovchi ko’rsatkichlarni aniqlash tartibi
1.3. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni prognozlashtirish usullari
I bob bo’yicha xulosalar
II bob. Surxondaryo viloyati ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko’rsatkichlarining tahlili
2.1. Mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko’rsatkichlarining tahlili
2.2. Surxondaryo viloyatini iqtisodiy rivojlanish tendensiyalarining tahlili
2.3. Viloyat ijtimoiy rivojlanishining tahlili
II bob bo’yicha xulosalar
III bob. Surxondaryo viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini prognozlashtirish
3.1. Hududlarning investitsion jozibadorligini oshirishning asosiy yo’nalaishlari
3.2. Tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish imkoniyatlari
3.3. Surxondaryo viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini prognozlashtirish
III bob bo’yicha xulosalar
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYoTLAR RO’YXATI