O’zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy o’sishni ta’minlash masalalari

14,900 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 100 bet

Hajmi: 276.0 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA
KIRISH
I bob. MAKROIQTISODIY BARQARORLIK TUSHUNCHASINING MOHIYATI VA IQTISODIY O’SISH MUAMMOLARINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI
1.1. Makroiqtisodiy barqarorlik tushunchasi va uning mohiyati
1. 2. Makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy o’sishga ta’sir etuvchi omillar
I bob bo’yicha xulosalar
II bob. O’zbekiston Respublikasida Makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlash va iqtisodiy o’sish dinamikasi tahlili
2.1. Respublikada makroiqtisodiy barqarorlikni ifodalovchi ko’rsatkichlar tahlili
2.2. O’zbekistonda iqtisodiy o’sishning asosiy ko’rsatkichlari tahlili
2.3. Iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish orqali iqtisodiy o’sishni rag’batlantirish
II bob bo’yicha xulosalar
III bob. O’ZBEKISTONDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIK VA IQTISODIY O’SIShNI TA’MINLASh YO’NALIShLARI
3.1. Makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy o’sishni ta’minlashda pul-kredit siyosatining rolini oshirish yo’llari
3.2. O’zbekiston iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish yondashuvlaridan foydalanish
3.3. O’zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining barqaror rivojlanish ko’rsatkichlarini prognozlash
III bob bo’yicha xulosalar
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI