O’zbekistonda iqtisodiy o’sishga ta’sir etuvchi omillar va ular o’zgarishini prognozlash

10,490 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 82 bet

Hajmi: 283.0 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA

KIRISh
I bob. Iqtisodiy o’sishga ta’sir etuvchi omillar va ular o’zgarishini prognozlashtirishning nazariy asoslari
§1.1. Iqtisodiy o’sishning nazariy-uslubiy asoslari
§1.2. Iqtisodiy o’sishga ta’sir etuvchi omillar va ularning mazmuni
§1.3. Iqtisodiy o’sishni prognozlashda ishlab chiqarish funksiyalarining qo’llanilishi
I bob bo’yicha xulosa
II bob. O’zbekistonda iqtisodiy o’sishga ta’sir etuvchi omillarning tahlili
§2.1. O’zbekistonda iqtisodiy o’sishni ta’minlashda jalb etilayotgan investitsiyalarning tahlili
§2.2. Barqaror iqtisodiy o’sishga erishishda aholining ish bilan bandligi va tabiiy o’sishining prognoz ko’rsatkichlari tahlili
§2.3. Milliy iqtisodiyotning asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlari tahlili
II bob bo’yicha xulosa
III bob. O’zbekistonda iqtisodiy o’sishni ta’minlovchi asosiy omillar tizimini takomillashtirish istiqbollari
§3.1. Ijtimoiy soha va ishlab chiqarish infratuzilmasini barqaror rivojlantirish istiqbollari
§3.2. O’zbekistonda sanoat tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirish yo’llari
§3.3. Iqtisodiy o’sishni ta’minlashda monetar siyosat samaradorligini takomillashtirish yo’nalishlari
III bob bo’yicha xulosa
XULOSA
ADABIYOTLAR RO’YXATI